Verwarmingstoelage

Verwarm je je huis met huisbrandolie, verwarmingspetrolium of bulkpropaangas? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage ontvangen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, heb je per huishouden jaarlijks recht om een toelage aan te vragen voor maximum 1500 liter brandstof. Dit kan in één keer of in verschillende keren, afhankelijk van hoeveel liter je laat leveren.

Bedrag

Voor het raadplegen van de actuele bedragen verwijzen we graag naar de website van het verwarmingsfonds

Hoe?

Je aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Je kan hiervoor terecht bij het team energie van het Sociaal Huis. 

Neem mee:

  • je identiteitskaart
  • je leveringsbon of factuur van de brandstof
  • een bewijs van je gezinsinkomen (aanslagbiljet, loonfiche,…)
  • een klevertje van het ziekenfonds van elk gezinslid

Je moet altijd vooraf een afspraak te maken voor het indienen van een aanvraag van een verwarmingstoelage. Je doet dit via 054 50 50 50 of energie@sociaalhuisninove.be.

Meer info over het Sociaal Verwarmingsfonds. 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact