Verwarmingstoelage

Personen die tijdens coronaperiode, van 14/03/2020 tot 18/05/2020, gasolie of bulkpropaangas aankochten en niet binnen de 60 dagen een aanvraag voor tussenkomst van het OCMW indienden, kunnen zich beroepen op overmacht en alsnog tot 18/07/2020 een aanvraag indienen bij het OCMW.

Om gebruik te maken van deze bijzondere aanvraag moet het dossier voldoen aan alle reeds geldende voorwaarden zie www.verwarmingsfonds.be

Voor meer informatie contacteer de cel energie via het nummer 054 50 50 50 of mail naar energie@sociaalhuisninove.be

Verwarm je je huis met huisbrandolie, verwarmingspetrolium of bulkpropaangas? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage ontvangen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, heb je per huishouden jaarlijks recht om een toelage aan te vragen voor maximum 1500 liter brandstof. Dit kan in één keer of in verschillende keren, afhankelijk van hoeveel liter je laat leveren.

Bedrag

Momenteel krijg je 0,14 euro per liter terug via de verwarmingstoelage. Indien je 1500 liter brandstof in rekening brengt, kan je dus elk jaar 210 euro terugkrijgen.

Hoe?

Je aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Je kan hiervoor terecht bij het team energie van het Sociaal Huis. 

Neem mee:

  • je identiteitskaart
  • je leveringsbon of factuur van de brandstof
  • een bewijs van je gezinsinkomen (aanslagbiljet, loonfiche,…)
  • een klevertje van het ziekenfonds van elk gezinslid

U dient steeds vooraf een afspraak te maken voor het indienen van een aanvraag van een verwarmingstoelage. U doet dit via 054 50 50 50 of energie@sociaalhuisninove.be.

Meer info over het Sociaal Verwarmingsfonds. 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact